You are invited to submit comments and inputs on the Draft Integrated Environmental Management Plan (Draft IEMP) of the South African mid-frequency array of SKA Phase 1 (SKA1_MID) until Friday 17 March 2017. Access the Draft IEMP here.

Please make use of this “comments and inputs form” to submit comments and inputs on the Draft IEMP. The completed forms must be sent to CSIR before the end of Friday 17 March 2017, via email to SKAPhase1@csir.co.za, or via post to “PO BOX 320, 7600 STELLENBOSCH”.

A hard copy of the Draft IEMP is available at the Library in Carnarvon, Brandvlei, Williston and Van Wyksvlei.

Supporting documents including the specialist studies reports and the Strategic Environmental Assessment report are available here.


U word uitgenooi om kommentaar en insette op die Konsep-SKA1_MID Geïntegreerde Omgewingsbestuursplan tot Vrydag 17 Maart 2017. Sien Konsep Geïntegreerde Omgewingsbestuursplan hier.

Maak asseblief van die “kommentaar en insette vorm” gebruik om u insette in te dien.
Voltooide vorms moet aan die WNNR gestuur word, voor die einde van Vrydag 17 Maart 2017, per epos aan “SKAPhase1@csir.co.za”, of pos aan “PO BOX 320, 7600 STELLENBOSCH”.

Harde kopieë van die Konsep-SKA1_MID Geïntegreerde Omgewingsbestuursplan is beskikbaar by die Biblioteek in Carnarvon, Brandvlei, Williston en Van Wyksvlei.

Ondersteunende dokumentasie, insluitend die spesialis verslae en die Strategiese Omgwingsverslag is aanlyn beskikbaar hier.